• مشخصات
  • گالری
  • برچسب ها
  • بیشتر

کنسرت سیمین غانم * ویژه بانوان *

خانه  /  رویداد ها  /  برگه فعلی

`سالن اجرا : تالار وحدت

تاریخ اجرا ساعت
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰
پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰
جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۱ ۱۵:۰۰
قیمت بلیت ها (ریال)
۱۵۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰
۳۵۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰

ارسال پاسخ